LODY HELIOS PREMIUM Z AUTOMATEM DWA PLUS MIX

PROMOCJA LODÓW HELIOS Z DWA PLUS MIX

Dokonując zakupów koncentratu LODY HELIOS PREMIUM na określonych umową warunkach możesz stać się właścicielem automatu DWA PLUS MIX bez własnego wkładu finansowego lub też dzierżawić go z opcją wykupu ostatniego czynszu.